Info / Tidsgrænser

Tidsgrænser


Løbet starter kl 9.45.
Tidsgrænsen er 10 timer, d.v.s er man ikke kommet i mål senest kl 19.45 udgår man og bliver registreret med DNF (Did not finish)

Første depot ved ca 24 km skal være nået senest kl 13.15

Andet depot ved ca 44 km skal være nået senest 16.15

Har man ikke nået deltiderne i de to depoter udgår man og bliver registreret med DNF.
 
Hvis man udgår SKAL man ringe til løbsledelsen på det mobilnummer som står på løbsnummeret, og meddele at man er udgået, og evt. gerne vil samles op.
Kurt Egholm Andersen  | Tlf.: +45 29 28 28 54 | kurtandersen1703@gmail.com